sebapoznanie, vedomý život

Každý mesiac vediem ženský kruh.

Stretávame sa online. 

Niekedy je téma voľná a vyplynie zo stretnutia. 

Inokedy mám pripravenú štruktúru. 

Niekedy si zdieľame, čím žijeme, ako sa máme. 

Inokedy je súčasťou zdieľania aj prednáška, alebo workshop.

Krátka prax. 

Naciťujem si to 2-3 týždne vopred.

Chceš vždy vedieť, o čom bude najbližšie stretnutie? 

Napíšem ti. A ty sa môžeš rozhodnúť, či sa pridáš. 

O ZUZANE

Po rodičovskej som sa nevrátila na manažérsku pozíciu do nadnárodnej spoločnosti. 

Vydala som 3 knižky - dve pre deti, jednu pre rodičov. Dospelácka sa stala bestsellerom a mne začali písať ľudia. Chceli poradiť, vyriešiť svoje trápenia, pomôcť. Taje duše, vesmíru a vôbec ma zaujímali vždy, a tak som sa do štúdia ešte viac ponorila. 

Aktuálne ma zamestnáva moja srdcovka - projekt Ženy, sharing! a individuálne konzultácie. Som facilitátor metódy PSYCH-K a vo svojej praxi využívam aj princípy zrkadlenia, koučingu a fragmentácie.

A hlavne, inšipirujem ženy k tomu, aby už prestali teoretizovať. A začali TO žiť.