Automatické opakované platby

Ďakujem za Vašu návštevu stránky www.zuzanamihalechova.sk. Svojím súhlasom s opakovanými automatickými platbami súhlasíte s týmito podmienkami.

Poskytovateľ plateného obsahu

Salen,o.z., IČO 54 755 778, so sídlom Ota Holúska 1A, 841 03 Bratislava, Slovenská republika, prevádzkovateľ  webovej stránky www.zuzanamihalechova.sk

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na tel. čísle +421 940 399 598 alebo na e-maili: info@zuzanamihalechova.sk

Poskytovateľ opakovaných platieb

Platby prebiehajú cez platobnú bránu. Poskytovateľom služby je spoločnosť GoPay s.r.o. so sídlom: Planá 67, Planá 370 01, Česká republika. IČ 26046768, spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, spis. zn. C/11030. Uložené údaje k opakovanej platbe má k dispozícii spoločnosť GoPay, ktorá dodržiava štandarné bezpečnostné štandardy.

Forma opakovaných platieb

Automatické platby prebiehajú strhnutím z klientom zadanej platobnej karty na základe poskytnutného súhlasu, ktorý klient môže zakliknúť pred odoslaním prvej platby. Plné znenie súhlasu: Súhlasím s automatickou opakovanou platbou a uložením platobných údajov poskytovateľom platobnej brány (spoločnosť GoPay).

Dôvod opakovaných platieb

Členstvo v uzatvorenej online skupine alebo pravidelné online stretnutia v programe Ženy, sharing.

Maximálna cena

Ceny účtované automatickými platbami zodpovedajú typu členstva zvoleného klientom, maximálne do výšky 55€.

Frekvencia platieb

Mesačne po dobu trvania projektu alebo kým klient neodvolá súhlas s automatickými opakovanými platbami.

Variabilita strhávania

Cena je fixná, v prípade zmeny bude klient dostatočne vopred informovaný.

Zrušenie opakovaných platieb

Klient má možnosť kedykoľvek automatické platby ukončiť prostredníctvom emailu na adresu info@zuzanamihalechova.com, kde sa vybaveniu požiadavky bude venovať podporný tím stanovený občianskym združením.

Tieto zásady pre uplatnenie automatickej opakovanej platby platia od 22.5.2023.