Kde pramení moje sklamanie?

Často o nich netušíme. Sú schované v našom vnútri. Sú ako okovy, ktorých sa nevieme zbaviť. Nechceme sa ich pustiť, ani keď je už jasné, že všetko je inak. ⠀⁠⠀
⁠⠀
OČAKÁVANIA. Presne tam začínajú naše sklamania.⁠⠀
⠀⁠⠀
Bránia nám vnímať čaro prítomnosti. ⠀⁠⠀
Vďaka nim bojujeme a vzdorujeme.⠀⁠⠀
Odmietame situáciu, seba a druhých takých, akých sú. ⠀⁠⠀
Lebo je iná, ako sme si predstavovali. Oni sú iní, ako sme si predstavovali.⠀⁠⠀
⠀⁠⠀
Lipneme na svojich očakávaniách a kričíme: ⠀⁠⠀
„To nie je fér!“ ⠀⁠⠀
„To mi robí naschvál!“ ⠀⁠⠀
Dieťa, muž, žena, vesmír, Boh. Život… Život je nespravodlivý. Život je ťažký. Život je sviňa.⠀⁠⠀
⠀⁠⠀
Sme zaslepení a nevidíme všetky výhody, ktoré nová situácia prináša. Nevidíme, že je vlastne dobre, že to je inak. Lepšie. ⠀⁠⠀
⁠⠀
Chce to len zmenu uhlu pohľadu. ⁠⠀
⁠⠀
A odovzdať sa niečomu väčšiemu, ako sme my sami. ⁠⠀
⁠⠀
Niečomu väčšiemu ako sú naše očakávania.⁠⠀

Cesta vedomej mamy