Krotiteľka drakov

„A ako ty cítiš sklamanie?“ opýtala sa ma raz večer.
„Hmmmm, asi ako smútok zmiešaný s hnevom. A ty?“
Ona: „Ja ako hnev. Vyzerá ako obrovský drak, ktorého mám vo vnútri.
Ja: „A ako sa dostane von?“
Ona: „Cez krik. Musím ho vykričať. Blbé je, keď som medzi ľuďmi. Vtedy ho nechcem púšťať von, aby im neublížil. Nechcem, aby boli naštvaní. A niekedy príde ďalšie sklamanie a mám vo vnútri dvoch drakov. A to je potom riadny krik!“
Krotiteľka drakov.

Je fajn mať sa fajn…